The 8th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering & Deep Space Intelligent Development and Utilization Forum (ICHCE 2022 & DSIDU 2022)

Committee

主席.png Conference General Chair

image.png


Professor Yunmin ChenZhejiang University, China


主席.png Publication Chairs

Professor Zhanping Song, Xi' an University of Architecture and Technology, China

Associate Researcher Naifei LiuXi' an University of Architecture and Technology, China

Associate Researcher Yvwei ZhangXi' an University of Architecture and Technology, China


主席.png Technical Program Committee Chairs

Professor Yunmin ChenZhejiang University, China

Professor Sanqing SuXi' an University of Architecture and Technology, China

Professor Zhanping Song, Xi' an University of Architecture and Technology, China

Associate Researcher Naifei LiuXi' an University of Architecture and Technology, China


Technical Program Committee Vice Chairman

Yangping yao
Zenglin Hong
Sanqing Su
Ning Li


Yongli Xie


Longtan Shao
Xinrong Liu


Jianguo Zheng
Chengzhi Qi


Shijin Feng
Junjie Zheng
Deyi Wu


Jun Wang
Jiading Wang


Jianyang Xue
Hongjian Liao
Jianxun Chen


Jianxi Ren
Jianbing Chen


Dangfeng Yang
Zhanping Song主席.png Organizing Committee Chair

Sanqing Su
 Bingqi Wang

Organizing Committee Vice Chairmans

Zhanping Song
Jianjun Huang
Naifei Liu
Zengjian Xue


Liaojun Zhang
Junbao Wang
Shaojun Fu
Wei Tian
Erkang Li


Cheng Li
Hailiang Jia
Min He
Long Jin
Cheng zhi Wangcommittee.pngTechnical Program Committee Members 

Zhen Cao
Weiping Cao
Zubao Cao
Jianbing Chen


Jianxun Chen


Yunmin Chen
Faning Dang


Guohua Deng
Shijin Feng
Zhiyan Feng
Shaojun Fu
Li Gong
Qinghua Gu
Dafu Han
Zenglin Hong
Zaiqiang Hu
Zhiping Hu
Runke Huo
Long Jin
Jinxing   Lai
Cheng Li
Ning Li
Sheng Li
Meng Li
Rongjian Li
Yanlong Li
Qingguo Liang
Hongjian Liao
Chao Liu
Fengyin Liu
Huiping Liu
Lifeng Liu
Xiaodong Liu
Xinrong Liu
Zhiyun Liu
Qianzhou Luo
Yanbin Luo
Yasheng Luo
Yun Ma
Xiaoli Ma
Xuening Ma
Yuan Mei
Dezhi Ning
kuibin Ning


Chengzhi Qi


Jisheng Qiu
Jianxi Rren
Shaoqiang Ren
Longtan Shao
Shengjun Shao
Zhushan Shao
Yanjun Shen
Guangbin Shi
Zheng Si
Zhanping Song
Sanqing Su
Liyun Tang
Hongquan Teng
Wei Tian
Cheng wang
Chengzhi Wang
Shuangjie Wang
Jun Wang
Xu Wang
Yan Wang
Jiading Wang
Jiansheng Wang
Jianyou Wang
Junbao Wang
Junqi Wang
Pengyu Wang
Tiehang Wang
Deyi Wu
Jiami Xi
Wanli Xie
Yongli Xie
Guohua Xing
Zhongming Xiong
Shuanhai Xu
Jian Xu
Zengguang Xu
Jianyang Xue
Changgen Yan
Jie Yang
Dangfeng Yang
Kailin Yang
Yao Yao
Shuanxi Yao
Xiaoliang Yao
Yangping Yao
Fei Ye
Guangming Yu
Jiguo Yuan
Aijun Zhang
Aijun Zhang
Huimei Zhang
Jiwen Zhang
Liaojun Zhang
Yaguo Zhang
Zhiqiang Zhang
Zhixiong Zhang
Liang Zhao
Jianguo Zheng
Junjie Zheng
Wenjie Zheng
Caihui Zhu

committee.pngOrganizing Committee Members

Han Bao
Cheng Cao
Mingming Cao
Tao Zeng


Shaobo Chai


Xuan Chen
Donggen Chen
Jianping Chen
Shufeng Chen


Xudong Chen


Lin Cheng
Yun Cheng
Feng Chu
Yan Dai


Yuanhong Dong
Changsong Dong
Shaoxi Du
Miaomiao Ge
Peixi Guo
Xiaogang Guo
Min He
Tianshun Hou
Jianjun Huang
Pei Huang
Yanjun Ji
Hailiang Jia
Song Jiang
Long Jin
Xin Jin
Gang Li
Jun Li
Ping Li
Zhen Li
Erkang Li
Ningbo Li
Ruie Li
Shuwei Li
Yugen Li
Liping Lin
Fang Liu
Hua Liu
Yang Liu
Deping Liu
Kaide Liu
Naifei Liu
Qin Liu
Xiaojun Liu
Xiaoping Liu
Yuyang Liu
Zhiyun Liu
Jie Lu
Gang Luo
Tao Luo
Ting Luo
Yang Luo
Shaofeng Luo
Gao Lv
Chunhui Ma
Lianjing Ma
Yuan Mei
Qingyi Mu
Hongtao Niu


Zelin Niu
Qi Pang
 Hui Peng


Jiehui Ren
Shuai Shao


Fangtao She
Guodong Shi
Yongjun Song
Zhanping Song


Sanqing Su


Yang Sun
Chaowei Sun
Longtian Sun
Hu Tao
Mingxia Tao
Wei Tian
Xiaoxu Tian
Bao Wang
Qiang Wang
Tong Wang
Yan Wang
Bingqi Wang
Juanjuan Wang
Junbao Wang
Liping Wang
Songhe Wang
Yongxin Wang
Youlin Wang
Lu Wei
Saisai Wu
Yu Xi
Junfeng Xiao
Ming Xie
Jian Xu
Ping Xu
Zengjian Xue
Qian Yang
Tao Yang
Shasha Yang
Fenghua Yi
Zhilang You
Tao Yu
Jinhuang Yu
Kekuo Yuan
Limin Zhai
Lei Zhang
Yao Zhang
Yu Zhang
Zhao Zhang
Zhe Zhang
Dengfei Zhang
Liaojun Zhang
Yaguo Zhang
Yanjie Zhang
Yongli Zhang
Yuwei Zhang
Liang Zhao
Pengyu Zhao
Fang Zheng
Wen Zheng
Wenjie Zheng
Yu Zhou
Dongpeng Zhu
Wuwei Zhu

Executive secretary

Liping Lin
Yuwei Zhang

Executive secretary

fenghua Yi
Fang Zheng
Shaoxi Du
Yao Zhang
Chunhui Ma


Gao lv
Longtian Sun


Wen Zheng